December 8, 2022

Co mówi analiza trendów?

  • By inetlogic.pl
  • 17 listopada 2019
  • Comments Off

Co mówi analiza trendów?

 

Analiza trendów próbuje przewidzieć trend, taki jak wzrost na rynku byka, i podążać za nim aż do momentu, gdy dane sugerują odwrócenie trendu, tak jak w przypadku rynku niedźwiedzia. Analiza trendu jest pomocna, ponieważ poruszanie się z trendem, a nie wbrew nim, doprowadzi do zysku dla inwestora. Jest to także jedna z najskuteczniejszych metod inwestowania na rynkach finansowych.

Trend jest ogólnym kierunkiem, w jakim rynek podąża w określonym czasie. Trendy mogą być zarówno w górę, jak i w dół, odnoszące się odpowiednio do rynków byczych i niedźwiedzich. Podczas gdy nie ma określonej minimalnej ilości czasu potrzebnej do uznania kierunku za trend, im dłużej kierunek jest utrzymywany, tym bardziej zauważalny jest trend.

Analiza trendu jest procesem próby spojrzenia na obecne trendy w celu przewidzenia przyszłych i jest uważana za formę analizy klasycznej. Może to obejmować próbę określenia, czy obecny trend rynkowy, taki jak zyski w danym sektorze rynku, będzie prawdopodobnie kontynuowany, jak również czy trend w jednym obszarze rynku może spowodować trend w innym. Chociaż analiza może obejmować dużą ilość danych, nie ma gwarancji, że wyniki będą poprawne.

Co to jest trend wzrostowy? – Fiboteamschool.pl

Przykłady analizy trendów

W celu rozpoczęcia analizy odpowiednich danych należy najpierw określić, który segment rynku będzie analizowany. Przykładem sektorów może być skupienie się na konkretnej branży, np. motoryzacyjnej czy farmaceutycznej, a także na konkretnym rodzaju inwestycji, np. na rynku obligacji. Po wybraniu sektora możliwe jest zbadanie ogólnych wyników sektora. Może to obejmować wpływ sił wewnętrznych i zewnętrznych na sektor. Na przykład zmiany w podobnej branży lub stworzenie nowej regulacji rządowej kwalifikowałyby się jako siły wpływające na rynek. Analitycy przyjmują następnie te dane i próbują przewidzieć kierunek, w jakim rynek będzie się rozwijał.

Previous «
Next »