July 14, 2020

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe dla kanalizacji

  • By inetlogic.pl
  • 12 sierpnia 2019
  • Comments Off

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe dla kanalizacji są wykorzystywane do znakowania przebiegu trasy, którą idzie lub ma iść kanalizacja nad powierzchnią ziemi, a także do sytuowania nad powierzchnią ziemi elementu lokalizacyjnego. Słupki oznaczeniowo-pomiarowe dla kanalizacji składają się zazwyczaj z dwóch elementów. Stelaż, który umieszczony jest pod górną częścią słupka służy do mocowania elementu lokalizacyjnego nad powierzchnią ziemi.

Sprawdź: słupki oznaczeniowo-pomiarowe dla kanalizacji – PTS Rabka

Umożliwia on także zamontowanie dodatkowych elementów związanych z wykonywaniem pomiarów. Słupki oznaczeniowo-pomiarowe dla kanalizacji mogą być także zabezpieczone zamkiem w sposób, który uniemożliwi osobom trzecim ich otwarcie. Górna część słupka ma zazwyczaj kolor niebieski i jest to związane z koniecznością jego oznakowania, aby był bardziej widoczny na trasie. Materiały, z którego wykonane są słupki służące do wyznaczania tras kanalizacji są odporne na działanie różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Słupki oznaczeniowo-pomiarowe dla kanalizacji stosowane są głównie w celu wyznaczania lokalizacji trasy oraz wykonywania wszelkich niezbędnych do tego pomiarów.

 

Pełnią one również rolę oznaczeniową. Tego rodzaju słupki stosowane są zazwyczaj przy budowie systemu kanalizacyjnego, czyli infrastruktury, która służy szeroko pojętemu zbieraniu, transportowaniu, unieszkodliwianiu oraz odprowadzaniu ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków deszczowych. Dzieję się to przy pomocy rozbudowanego systemu kanałów ściekowych. System kanalizacyjny składa się z wielu elementów, jednakże do jego budowy niezbędne jest użycie słupków oznaczeniowo-pomiarowych.

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe dla kanalizacji
Oceń ten post
Previous «
Next »